"Gołębnik" Sceny z warszawskiej Pragi przy ulicy Barkocińskiej. Lata 60-te XX wieku. olej/płótno 116x146 cm

fotografia analogowa. Epizody

"Madeleine" Sceny z warszawskiej Pragi przy ulicy Barkocińskiej 4. olej/płótno 116x146 cm

"Medalion" W Medalionie zamknięta jest historia wielu ludzi. Człowiek odchodząc zabiera ze sobą swoją historię. Jej medaliony tworzą swoisty pejzaż. olej/płótno 86x116 cm

"Warszawa - Kanał" olej/pastel olejny/papier 100x70 cm

"Genealogia" olej/papier 100x70 cm

"Metelin" ...jego grób jest na tym obrazie. Ma kolor pomarańczowy. Nie wiem dlaczego pomarańczowy. Otaczają go pomarańczowe groby jego najbliższych. Otaczają go znajome mu oczy. Jesteśmy razem - My, żywi i umarli. olej, pastel olejny/papier 100x70 cm

"Czerwone" z cyklu "Genealogia" olej/pastel olejny/papier 100x70 cm.

"Asfalt" olej/papier 100x70 cm